Bestaand gebouw? Of verdwenen?

Een project van verdwenengebouwen.nl

Voor de dataset verdwenengebouwen.nl willen we graag weten welke gebouwen in Amsterdam we nog meer kunnen opnemen. Uit de beeldbank van het Stadsarchief hebben we bijna 1500 gebouwnamen weten te halen. Een flink deel van die namen hebben we in een geautomatiseerd proces al kunnen koppelen aan verdwenen gebouwen die al in verdwenengebouwen.nl waren te vinden en bestaande gebouwen in de Basisadministratie Adressen en Gebouwen (BAG)

Handmatig moeten er nog 850 namen worden bekeken. Daar kunnen we wel wat hulp bij gebruiken! Betreft het een verdwenen gebouw? Betreft het een nog bestaand gebouw? Of is het helemaal geen gebouw? En soms staan er ook nogal algemene benamingen tussen, zoals 'school' of 'station'.

Dat taak is simpel: geef aan in welke categorie de naam valt. Om iets meer context te bieden hebben we met namen geassocieerde straatnamen opgenomen, het aantal keer dat de naam in de beeldbank is aangetroffen en het eerste en laatste jaar waarmee die voorkomens gedateerd zijn.

Log in
Geen account?

Om mee te doen aan dit project heb je een account van hetvolk.org nodig.