Dossier071: doorzoekbaar maken politierapporten Katwijk

Een project van Erfgoed Leiden en Omstreken

Het doel van 'Dossier071' is de politiearchieven 1940-1945 digitaliseren en toegankelijk maken. Het invoeren van de Katwijkse dag- en nachtrapporten in een database is afgerond. We gaan nu aan de slag met het doorzoekbaar maken van de rapporten.

In de rapporten staan 'mutaties' (meldingen) van burgers en agenten. Om straks goed te kunnen zoeken in de rapporten moeten gegevens i.v.m. personen en locaties uit de mutaties gehaald worden en op een gestructureerde manier worden opgeslagen. Ook willen we alle mutaties die over hetzelfde onderwerp gaan samen kunnen tonen. Daarvoor is het nodig dat voor elke mutatie een optie gekozen wordt uit een lijst met onderwerpen.

Log in
Geen account?

Om mee te doen aan dit project heeft u een account van hetvolk.org nodig.