Controle Utrechtse gevangenisregisters: Gansstraat 1900-1920

Een project van Het Utrechts Archief en Creative Coding Utrecht

Onlangs heeft een groot aantal vrijwilligers meegeholpen met het invoeren van gegevens uit de Utrechtse gevangenisregisters 1900-1920. Deze gegevens moeten nu worden gecontroleerd.

Houd jij van precisie en zit er een echte na-kijker in jou? We zoeken vrijwilligers die het interessant vinden om nauwkeurig te kijken naar de ingevoerde gegevens en die zo nodig te verbeteren. Zo zijn er best wat typefoutjes gemaakt, zijn er cijfers omgewisseld of zijn er gegevens niet ingevoerd die wel ingevoerd hadden moeten worden. Ook kan het zijn dat bepaalde invoerinstructies niet zijn nageleefd, ook dit moet jij als controleur verbeteren.

Over het project:
Het Utrechts Archief bezit gevangenisregisters van het huis van Bewaring aan de Gansstraat en de Strafgevangenis aan het Wolvenplein (1900-1920).

De gevangenisregisters bevatten basisgegevens van de gevangenen, zoals naam, geboortedatum en -plaats en beroep, maar ook informatie over de datum van inschrijving en het ontslag van gedetineerden, het misdrijf, een eventuele overplaatsing naar een andere gevangenis, familierelaties, geslacht, godsdienstige gezindte, onderwijs, signalement in de vorm van gezichts- en lichaamskenmerken en nog veel meer. Behalve dat deze data beschikbaar komen op onze website, zal een datakunstenaar een interactieve installatie bouwen, waarmee o.a. presentaties zullen worden verzorgd in het voormalige huis van bewaring / Pieter Baan Centrum aan de Gansstraat. Om die reden gaan we in dit project meer data verzamelen dan bij de andere projecten.

Door een deel van deze gegevens in te voeren, help je mee met het ontsluiten van tal van nieuwe verhalen en inzichten!

Lees voordat je start onze controle- en invoerinstructies door. Deze vind je in de handleiding.

Voor vragen kun je altijd mailen naar hetvolk@hetutrechtsarchief.nl

Log in
Geen account?

Om mee te doen aan dit project heeft u een account van hetvolk.org nodig.