Controle Sterbeurkunden

Een project van CBG|Centrum voor familiegeschiedenis en Netwerk Oorlogsbronnen

Circa 18.000 afschriften van overlijdensakten van Nederlanders die tijdens de oorlogsjaren al dan niet gedwongen in Duitsland verbleven en niet in concentratiekampen waren ondergebracht.
De gegevens op deze akten zijn eind 2019 tweemaal ingevoerd. In dit project worden de ingevoerde gegevens met elkaar vergeleken en gecontroleerd.

Log in
Geen account?

Om mee te doen aan dit project heeft u een account van hetvolk.org nodig.