Utrechtse gevangenisregisters: Wolvenplein 1900-1920

Een project van Het Utrechts Archief en Creative Coding Utrecht

Help jij mee met het invoeren van gegevens van mensen die in de Utrechtse strafgevangenis Wolvenplein hebben vastgezeten?

Dit project wijkt qua opzet en doelstelling een beetje af van onze andere projecten met de gevangenisregisters uit de Tweede Wereldoorlog. Behalve dat deze data beschikbaar komen op onze website, zal een datakunstenaar een interactieve installatie bouwen, waarmee o.a. presentaties zullen worden verzorgd in het voormalige huis van bewaring / Pieter Baan Centrum aan de Gansstraat. Om die reden gaan we in dit project meer data verzamelen dan bij de andere projecten.

De gevangenisregisters bevatten basisgegevens van de gevangenen, zoals naam, geboortedatum en -plaats en beroep, maar ook informatie over de datum van inschrijving en het ontslag van gedetineerden, het misdrijf, een eventuele overplaatsing naar een andere gevangenis, familierelaties, geslacht, godsdienstige gezindte, onderwijs, signalement in de vorm van gezichts- en lichaamskenmerken en nog veel meer.
Door een deel van deze gegevens in te voeren, help je mee met het ontsluiten van tal van nieuwe verhalen en inzichten!

Vragen over dit of andere projecten van Het Utrechts Archief? Mail ons dan via hetvolk@hetutrechtsarchief.nl.

N.B.: Deze bronnen zijn openbaar, het ondertekenen van een geheimhoudingsverklaring is bij dit project dan ook niet nodig (in tegenstelling tot onze WOII gerelateerde projecten).

Log in
Geen account?

Om mee te doen aan dit project heeft u een account van hetvolk.org nodig.