Memories van Successie 1903-1927, deel 5

Een project van Brabants Historisch Informatie Centrum

Over de Memories van Successie

Op 27 december 1817 trad de ‘Wet tot het heffen eener belasting onder den naam van regt van successie’ in werking. In deze wet werd geregeld dat over de nalatenschappen van inwoners van Nederland belasting betaald moest worden. Ontvangers moesten een overzicht van baten en lasten van een nalatenschap opmaken; de memorie van successie. Soms was dit slechts een aantekening van overlijden, als er geen bezittingen waren (of niet genoeg) om belasting over te heffen.

Noord-Brabant werd opgedeeld in 19 kantoren. Elk kantoor bestreek een aantal gemeenten. In de loop van de jaren is deze indeling een aantal keren gewijzigd. Omdat dit een erg groot project is met veel scans, delen we het op per 4 kantoren. Dit is het vijfde en laatste deelproject. In dit project werken we aan de memories van de kantoren uit Oss (restje 1919-1924) en 's-Hertogenbosch.

Meer informatie over de memories kan je vinden op onze website of in de uitgebreide handleiding.
(https://www.bhic.nl/onderzoeken/hulp-bij-onderzoek/memories-van-successie)

Log in
Geen account?

Om mee te doen aan dit project heeft u een account van hetvolk.org nodig.