Papieren getuigen - ERR form

Een project van NIOD, instituut voor oorlogs-, holocaust- en genocidestudies

Met het crowdsourcingsproject 'Papieren getuigen' wil het NIOD het archief Einzatsstab Reichsleiter Rosenberg (ERR) toegankelijker en makkelijker doorzoekbaar maken. Helpt u mee?

De ERR was een roofinstelling met als taak de huisraad van Joden te inventariseren en hun huizen leeg te roven. De bezittingen zijn nauwkeurig genoteerd op de daarvoor bestemde formulieren; van klapstoel tot kleding, van linoleum vloerbedekking tot lepel, alles werd opgeschreven. Soms bezaten de bewoners van het te inventariseren huis geen spullen meer omdat deze bijvoorbeeld al eerder waren meegenomen. In dat geval heeft de politiebeambte de opmerking 'nur kleider' opgeschreven. Als de spullen volgens hen niet genoeg financiële waarde vertegenwoordigde staan de woorden ‘waardeloze spullen’ op het formulier genoteerd.

In het archief treft u scans aan van de door de ERR opgestelde inventarislijsten. Om het archief beter te kunnen ontsluiten moet deze informatie worden ingevoerden daar hebben we uw hulp bij nodig. Op de inventarislijst vindt u gegevens als naam, adres en gegevens over het huis en de inboedel. De informatie is ondergebracht in verschillende velden. Specifieke instructies vindt u in de handleiding. Als u vragen heeft over dit project, mail ons dan via papierengetuigen@niod.knaw.nl.

Dit project wordt mogelijk gemaakt door subsidie van het Mondriaan Fonds binnen de Open Oproep 75 Jaar Vrijheid.

N.B.: Het ERR-archief zijn niet openbaar. Als u wilt deelnemen aan dit project dient u zich hiernaast aan te melden en een vrijwilligersverklaring te ondertekenen.

MEDEDELING: Bent u een nieuwe vrijwilliger? Uw aanmelding zal na 10 augustus in behandeling genomen worden.

Log in
Geen account?

Om mee te doen aan dit project heeft u een account van hetvolk.org nodig.

Omdat dit project privacygevoelig materiaal bevat, is het daarnaast nodig een overeenkomst te tekenen waarin u belooft het materiaal niet te verspreiden. Na aanmelding voor ‘Papieren getuigen - ERR form’ ontvangt u een e-mail met verdere instructies.
Aanmelden kunt u hier.