Bevolkingsregisters Boxtel

Een project van Brabants Historisch Informatie Centrum

We gebruiken het woord 'bevolkingsregisters' hier als verzamelterm voor de zogenoemde volkstellingsregisters en bevolkingsregisters. Ze bevatten ongeveer dezelfde gegevens, maar zijn met een ander doel opgezet.

Bevolkingsregisters zijn ingesteld naar aanleiding van de derde algemene volkstelling in Nederland in 1849. Toen werd bepaald dat iedere gemeente een lopende bevolkingsadministratie moest bijhouden van wie er in de plaats woonachtig zijn. Terwijl de volkstellingsregisters een momentopname laten zien van de situatie in het jaar van de volkstelling, geven de bevolkingsregisters meer zicht op de wijzigingen (verhuizing, huwelijk, overlijden) gedurende een periode van tien jaar of langer.

Het BHIC heeft van veel plaatsen (grofweg Noordoost-Brabant) de bevolkingsregisters gescand en er een digitale toegang op gemaakt. Hier willen we nu graag de plaatsen Boxtel aan toevoegen! Help jij ons mee?

Meer over bevolkingsregisters bij het BHIC vind je hier:
http://www.bhic.nl/onderzoeken/hulp-bij-onderzoek/bevolkingsregisters

Log in
Geen account?

Om mee te doen aan dit project heeft u een account van hetvolk.org nodig.