Doodsoorzaken Haarlem 1940-1945

Een project van Noord-Hollands Archief

Het Noord-Hollands Archief (NHA) en Netwerk Oorlogsbronnen (NOB) roepen samen vrijwilligers op mee te helpen bij een nieuw project. Behandelend artsen moeten sinds de 19e eeuw bij elke overleden patiënt zo nauwkeurig mogelijk de doodsoorzaak vermelden. Deze verklaringen worden wel ‘doodsbriefjes’ genoemd. Ook in oorlogstijd zijn in Haarlem deze briefjes ingevuld, bewaard gebleven en onderdeel van de collectie van het NHA.

Door het digitaal invoeren van informatie over de doodsoorzaak van overleden Haarlemmers tijdens de Tweede Wereldoorlog, komt er een waardevolle bron beschikbaar over Haarlem in oorlogstijd. Met de digitaal doorzoekbare gegevens kunnen we bijvoorbeeld onderzoeken welke overlijdensoorzaken in welk jaar meer voorkwamen. Ook wordt de ingevoerde data toegevoegd aan Oorlogslevens.nl van Netwerk Oorlogsbronnen, waardoor deze informatie in context komt te staan van andere bronnen over het leven van Haarlemmers in WO2.

Update (6 juli): De handleiding heeft een update gekregen. De laatste versie is versie 1.6. De aanpassing betreft een gewijzigde link naar de lijst met doodsoorzaken.

Log in
Geen account?

Om mee te doen aan dit project heeft u een account van hetvolk.org nodig.