Dossier071: Politierapporten 1942

Een project van Erfgoed Leiden en Omstreken

Het doel van 'Dossier071' is de politiearchieven 1940-1945 digitaliseren en toegankelijk maken. Na de rapporten uit 1940 en 1941 gaan we nu aan de slag met die uit 1942.

In de rapporten staan 'mutaties' (meldingen) van burgers en agenten. Ze geven een goed beeld van wat er gebeurde tijdens de oorlog. De rapporten werden gescand en nu willen we alle mutaties in een database invoeren om ze doorzoekbaar te maken. De mutaties worden per stuk ingevoerd: we hebben van elke mutatie de datum, het tijdstip en de tekst nodig.

Log in
Geen account?

Om mee te doen aan dit project heeft u een account van hetvolk.org nodig.