Visserijregister kaarten 1945-1978

Een project van Zuiderzeemuseum Enkhuizen en museum Vlaardingen

Sinds 1911 werd een visserijschip vastgelegd in het Centraal Visserijregister, de burgerlijke stand van visserijschepen.

Tot 1978 werd het Centraal Visserijregister bijgehouden, dit leverde een kaartsysteem van ca. 40.000 kaarten op. Deze kaarten zijn in 2019 gescand, maar de gegevens op de kaarten moeten nog gedigitaliseerd worden, dan worden de kaarten ook doorzoekbaar.
Hier hebben we jouw hulp bij nodig!

Waarom doen we dit?
Met gedigitaliseerde data van de kaarten kan er wetenschappelijk onderzoek op de kaarten worden uitgevoerd, kunnen kaarten worden gekoppeld aan andere informatie en kunnen geïnteresseerden ‘hun schip’ terugvinden.
Was een van jouw voorouders visser? Dan kun je hem en zijn schip of schepen gemakkelijk opzoeken. Het wordt duidelijk op welke vis hij viste, welk type schepen hij bezat. Het register toont de vissersschepen die op de Nederlandse zeeën voeren en wat er met de schepen is gebeurd. Vooral dat laatste is interessant omdat de gehele levensloop van een schip hierdoor inzichtelijk wordt. Ook kunnen schepen die zijn afgebeeld op foto’s, schilderijen, tekeningen en prenten nu gekoppeld worden aan registerdata en zo de beelden meer betekenis geven.

De visserijkaarten uit de periode 1911-1945 zijn reeds door 120 vrijwilligers via HetVolk overgetypt! Na deze periode veranderden de kaarten. Er kwamen veel meer invulmogelijkheden en de kaarten werden op de voor- en achterzijde beschreven. Deze set kaarten uit de periode 1945-1978 zijn nu over te typen.

Privacy
Op de kaarten staan mogelijk namen van nog levende personen. Mocht je dit tegenkomen en hier bezwaar tegen hebben, neem dan contact op met servicedesk.collectie@zuiderzeemuseum.nl

Log in
Geen account?

Om mee te doen aan dit project heeft u een account van hetvolk.org nodig.