Heraldiekcollectie Muschart 1915-1950

Een project van ​CBG|Centrum voor familiegeschiedenis

De grote collectie systeemkaartjes met informatie over familiewapens die wapenkundige Muschart tussen 1915 en 1950 heeft opgebouwd is gedigitaliseerd en straks op naam en wapenfiguur te doorzoeken. Dit helpt iedereen die op zoek is naar een familiewapen de juiste informatie te vinden.
Heraldicus Rudolphe Theodore Muschart beschreef familiewapens, met vermelding van de familienaam en de bron. De collectie is aangekocht door het CBG|Centrum voor familiegeschiedenis en na Muscharts dood in 1955 aan ons overgedragen.

Log in
Geen account?

Om mee te doen aan dit project heeft u een account van hetvolk.org nodig.