Dossier071: Rechercheboeken

Een project van Erfgoed Leiden en Omstreken

Het doel van 'Dossier071' is de politiearchieven 1940-1945 digitaliseren en toegankelijk maken. Na de normale politierapporten en processen-verbaal uit 1940 t/m 1945 gaan we nu aan de slag met rapporten van de recherche en enkele boeken over bijzondere wetten, persoonsbewijzen, aanrijdingen en de hamsterwet.

In de rapporten staan 'mutaties' (meldingen). Ze geven een goed beeld van wat er gebeurde tijdens de oorlog. De rapporten werden gescand en nu willen we alle mutaties in een database invoeren om ze doorzoekbaar te maken. De mutaties worden per stuk ingevoerd: we hebben van elke mutatie de datum, het tijdstip en dagdeel, een volgnummer en de tekst nodig.

Het project is al enige tijd gaande en er is al veel werk verzet! De onderdelen die af zijn, zijn te doorzoeken via www.dossier071.nl.

Log in
Geen account?

Om mee te doen aan dit project heeft u een account van hetvolk.org nodig.