Amsterdamse 17e-eeuwse stadsgezichten

Een project van Hic Sunt Leones i.s.m. RKD

Welke Amsterdamse plekken zien we op deze 100 afbeeldingen? Of, preciezer, waar stond de maker, welke kant keek hij op en hoe breed was zijn blikveld? Met deze kleine pilot willen we kijken in hoeverre dat te achterhalen is en hoe we die data vervolgens kunnen inzetten om een beter beeld te krijgen van het 17e-eeuwse Amsterdam.

Log in
Geen account?

Om mee te doen aan dit project heb je een account van hetvolk.org nodig.