Retteketet, Knip je Vignet!

Een project van Noord-Hollands Archief

In dit project vragen we je om plaatjes uit te knippen. Niet zomaar plaatjes, maar hele leuke plaatjes uit de fraaie collectie van Joh. Enschedé en Zonen. Dit vermaarde drukkersbedrijf hield eind negentiende en begin twintigste eeuw twee dikke boeken bij met zogenaamde vignettenproeven. Dit zijn afbeeldingen die ter illustratie bij teksten gezet konden worden en zijn vaak kleine kunstwerkjes op zichtzelf. Ze werden gereproduceerd en verkocht aan andere drukkers. De collectie vignetten van Joh. Enschedé bestaat uit iets meer dan 9.000 van deze plaatjes, allen genummerd. Nieuwe vignetten zijn in de boeken bijgeplakt en met potlood voorzien van een nummer. Van ieder nummer is een korte beschrijving beschikbaar bij het Noord-Hollands Archief. Nadat alle plaatjes zijn uitgeknipt en door jullie zijn voorzien van de bijbehorende nummers, koppelen wij deze aan de juiste beschrijvingen en komen ze beschikbaar in onze Beeldbank.

Log in
Geen account?

Om mee te doen aan dit project heeft u een account van hetvolk.org nodig.